Privacitat i informació legal del VHIR

Les vostres dades personals seran incorporades al fitxer automatitzat "Gestió Acadèmica", titularitat de la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR), amb domicili a Passeig Vall d’Hebron 119-129, Edifici Mediterrània, 2ª planta, 08035 de Barcelona, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a la matrícula, al vostre expedient acadèmic i a l'emissió del carnet d'estudiant.

Les vostres dades seran cedides a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb domicili a Campus Universitari UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, Barcelona, amb l’objecte de gestionar el vostre expedient acadèmic i l’emissió del títol de màster universitari de la fundació reconegut com a tal per la UAB.

Us informem també que les vostres dades podran ser cedides a d'altres administracions públiques per a l'exercici de les mateixes competències, i a d'altres entitats públiques i privades quan sigui necessari per al desenvolupament de la vostra relació amb la VHIR. Així mateix, les vostres dades podran ser cedides amb la finalitat d'informar-vos d'ofertes de treball, que puguin ser del vostre interès d’acord amb el màster al qual us heu inscrit.

Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant la VHIR, els drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades. Per exercir aquests drets podeu adreçar-vos per escrit adjuntant còpia del seu DNI i Passaport, a la següent adreça: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca Pg. Vall d'Hebron nº119,129. 08035 Barcelona, Edifici Mediterrània, o per mail a docencia@vhir.org.

En el moment de recollir les dades s'indicarà el caràcter obligatori o voluntari de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar los dades identificades com obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei pels quals eren sol·licitats.